กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านทุ่งใน หมู่ 8 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช_สภาพอากาศ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๘ มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:05:49

บ้านทุ่งใน หมู่ 8 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช_สภาพอากาศ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มม.
ข้อมูลจากคุณสมศักดิ์ เพ็ชรเจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS