กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านท้องฝาย หมู่ 1 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน_สภาพอากาศตอนเช้าท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 29 ก.ย. 2561 09:38:30

บ้านหาดริ้ว หมู่ 6 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.
ข้อมูลจากคุณศรีวรรณ แสงกาศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS