กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านห้วยปลาฝาย หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:15:59

บ้านห้วยปลาฝาย หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก
ข้อมูลจากคุณสมัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS