กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านวังทอง หมู่ 4 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์_สภาพอากาศวันนี้ ตอนเช้าท้องฟ้าโปร่ง มีแดดร้อนจัด เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆช่วงบ่าย

วันที่ 29 ก.ย. 2561 14:11:04

บ้านวังทอง หมู่ 4 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์_สภาพอากาศวันนี้ ตอนเช้าท้องฟ้าโปร่ง มีแดดร้อนจัด เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆช่วงบ่าย
ข้อมูลจากคุณมนตรี เตชะเส
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS