กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านโรงเหล็ก หมู่1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 51 มม.

วันที่ 29 ก.ย. 2561 07:51:38

บ้านโรงเหล็ก หมู่1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช_สภาพอากาศวันนี้ เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 51 มม.
ข้อมูลจากคุณโชคดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS