กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ในตอนเช้าท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกสลับหยุดตกตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:30:41

บ.จันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี
สภาพอากาศวันนี้ ในตอนเช้าท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกสลับหยุดตกตลอดทั้งวัน
ข้อมูลจากคุณบรรหาร ทิมแสง

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS