กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาพนม หมู่ 10 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่_ช่วงบ่ายมีฝนตกต่อเนื่อง ระดับในคลองทับหัวกาเพิ่มสูงขึ้น

วันที่ 5 ต.ค. 2561 18:19:07
 
บ.เขาพนม หมู่ 10 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่_ช่วงบ่ายมีฝนตกต่อเนื่อง ระดับในคลองทับหัวกาเพิ่มสูงขึ้น

ที่มา : นายศักดิ์ชาย รักดี
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS