กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช่องม้าเหลียว หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้ามีเมฆมาก เมื่อวานมีฝนตกช่วงบ่าย เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:22:18
 
บ.ช่องม้าเหลียว หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้ามีเมฆมาก เมื่อวานมีฝนตกช่วงบ่าย เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มิลลิเมตร

ที่มา : นางชูสรี คีรีรักษ์
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS