กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สาคลี่ หมู่ 10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มิลลิเมตร ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย ฝนไม่ตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:24:18
 
บ.สาคลี่ หมู่ 10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 28 มิลลิเมตร ฝนสะสม 53 มิลลิเมตร ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆเล็กน้อย ฝนไม่ตก

ที่มา : นางพัชรา เพ็ชรคุ้ม
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS