กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งใน หมู่ 8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี เช้านี้วัดน้ำฝนได้ 5 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:26:47
 
บ.ทุ่งใน หมู่ 8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี เช้านี้วัดน้ำฝนได้ 5 มม.

ที่มา : นายสมศักดิ์ เพ็ชรเจริญ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS