กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ควน หมู่ 4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ 24 ชั่วโมงได้ 22 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:33:34
 
บ.ควน หมู่ 4 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝน วัดปริมาณน้ำฝนในรอบ 24 ชั่วโมงได้ 22 มิลลิเมตร

ที่มา : นายณัฐณิชา ศรีวิสัย
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS