กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
น้ำตกนางรอง ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้าอากาศเย็นสบาย วัดปริมาณน้ำฝน 7.00 น. ได้ 22 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:45:44
 
น้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก_ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้าอากาศเย็นสบาย วัดปริมาณน้ำฝน 7.00 น. ได้ 22 มิลลิเมตร


ที่มา : นายชัยชาญ ชาประดิษฐ์
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS