กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสนสุข หมู่ 7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มิลลิเมตร ท้องฟ้ามีเมฆมาก ฝนไม่ตก

วันที่ 6 ต.ค. 2561 09:49:51
 
บ.แสนสุข หมู่ 7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มิลลิเมตร ท้องฟ้ามีเมฆมาก ฝนไม่ตก

ที่มา : นายเมธามาศ บัวสุวรรณ
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS