กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาปู่ป้อม ม.1 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม.

วันที่ 8 ต.ค. 2561 18:25:39

บ.นาปู่ป้อม ม.1 ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตก นายอุทัย นันทามนูญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS