กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช้างเชื่อ หมู่ 4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศดี เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 22 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:07:44
 
บ.ช้างเชื่อ หมู่ 4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศดี เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 22 มิลลิเมตร

ที่มา : นายจริต แสงทอง
เครือข่าย ทธ.

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS