กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาพนม หมู่ 10 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่_ช่วงบ่ายมีฝนตกลงมาเล็กน้อย ตกเรื่อยๆ ไม่หนักมาก สถานการณ์ปกติ

วันที่ 10 ต.ค. 2561 17:11:10
 
บ.เขาพนม หมู่ 10 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่_ช่วงบ่ายมีฝนตกลงมาเล็กน้อย ตกเรื่อยๆ ไม่หนักมาก สถานการณ์ปกติ

ที่มา : นายศักดิ์ชาย รักดี
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS