กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเงิน หมู่ 5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้ามีเมฆมาก เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มิลลิเมตร อากาศเย็นสบายในช่วงเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:25:16
 
บ.ทุ่งเงิน หมู่ 5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_ท้องฟ้ามีเมฆมาก เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มิลลิเมตร อากาศเย็นสบายในช่วงเช้า

ที่มา : นายวีระชัย โกษา
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS