กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เด่น ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_บ่ายนี้ท้องฟ้ามีเมฆบ้าง มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 14:14:56
 
บ.เด่น ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_บ่ายนี้ท้องฟ้ามีเมฆบ้าง มีแดดออก

ที่มา : นายเฉลิมพล เก่งกาจ
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS