กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหนือคลองระแนะ หมู่ 6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนรอบ 24 ชม. ได้ 10 มม.

วันที่ 14 ต.ค. 2561 09:40:15
 
บ.เหนือคลองระแนะ หมู่ 6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนรอบ 24 ชม. ได้ 10 มม.

ที่มา : นายยุทธชัย ราชมณี
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS