กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำยืน ม.6 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_มีฝนตกช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงตอนเย็น มีลมพัด อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 19:07:08
 
บ.น้ำยืน ม.6 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_มีฝนตกช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงตอนเย็น มีลมพัด อากาศดี

ที่มา : นางเนตรนรินทร์ หาริวร
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS