กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ้านนาตราว หมู่ 1 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ_ในพื้นที่ตอนนี้กำลังมีฝนตกขนาดปานกลางถึงหนัก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 13:49:10
 
บ้านนาตราว หมู่ 1 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ_ในพื้นที่ตอนนี้กำลังมีฝนตกขนาดปานกลางถึงหนัก

ที่มา : นางเพ็ญประภา ทองประสาร
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS