กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งดินลุ่ม หมู่ 3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_ท้องฟ้ามืดครึ้ม กำลังมีฝนตกในพื้นที่ สถานการณ์ยังปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:26:20
 
บ.ทุ่งดินลุ่ม หมู่ 3 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_ท้องฟ้ามืดครึ้ม กำลังมีฝนตกในพื้นที่ สถานการณ์ยังปกติ

ที่มา : นายเซียร ชำนาญดง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS