กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบัวสรวย ม.3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:06:53

บ.หนองบัวสรวย ม.3 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศเย็น_นายเกศ บุญสง่า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS