กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 16:56:00

บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย นายณัฎฐ์พัฒน์ เมืองแมน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS