กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พุบอน 10/1 ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_มีปริมาณน้ำฝนปัจจุบันวัดได้ 30 มม. ช่วงเย็นมีเมฆฝนเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:00:36

บ.พุบอน 10/1 ม.5 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี_มีปริมาณน้ำฝนปัจจุบันวัดได้ 30 มม. ช่วงเย็นมีเมฆฝนเล็กน้อย_นายสายชล   วงษ์พิทักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS