กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่วงค์เขาทอง ม.11 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:38:06

บ.ใหม่วงค์เขาทอง ม.11 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม._นายพิทักษ์ ชุ่มคุณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS