กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำยืน ม.6 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 11:59:33

บริเวณ : บ.น้ำยืน ม.6 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
สภาพอากาศ : ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนมาก

ผู้ให้ข้อมูล : นางเนตรนรินทร์ หาริวร (เครือข่ายฯ ทธ. จ.อุบลราชธานี)
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS