กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เวลา 11.46 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.9 บริเวณ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ไม่มีรายงานความเสียหาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 13:25:11

บ.แม่สลิดหลวง ม.2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เวลา 11.46 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.9 บริเวณ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ไม่มีรายงานความเสียหาย

ที่มา : นายแรม ไพศาลสายชล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS