กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่สะป้วด หมู่ 2 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:46:04
 
บ.แม่สะป้วด หมู่ 2 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝน


ที่มา : นางสังวาลย์ กุณนะแสงคำ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS