กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ข้างน้ำ หมู่ 7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีเมฆมาก เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:57:27
 
บ.ข้างน้ำ หมู่ 7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีเมฆมาก เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มิลลิเมตร


ที่มา : นายสุรพันธ์ โพธิ์ทอง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS