กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเริ่มเย็นๆ ไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:03:02
 
บ.แก้งขี้เหล็ก หมู่ 9 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเริ่มเย็นๆ ไม่มีฝน


ที่มา : นายบัวรินทร์ วาตา
เครือข่าย ทธ.



IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS