กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปงอ้อ ม.10 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:27:50

บ.ปงอ้อ ม.10 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็น_นายฉัตรชัย สุทธิ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS