กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บารมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงเช้าและช่วงเย็น อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:11:46

บ.บารมีศรีวิชัย ม.13 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ช่วงเช้าและช่วงเย็น อากาศเย็น_นายอุทร มีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS