กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำมิน ม.6 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา_วันนี้ท้องฟ้าโปร่งใส มีแดดออกช่วงกลางวัน ช่วงเช้าและช่วงเย็น อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 18:13:20

บ.น้ำมิน ม.6 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา_วันนี้ท้องฟ้าโปร่งใส มีแดดออกช่วงกลางวัน ช่วงเช้าและช่วงเย็น อากาศหนาว_นายสินชัย หายโศรก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS