กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาตั้ง หมู่ 4 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวในตอนเช้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 1 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:02:46
 
บ.ผาตั้ง หมู่ 4 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวในตอนเช้า


ที่มา : นางจิราพัช จันทร์ตระกูล
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS