กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้องฝาย หมู่ 1 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกบนยอด อากาศเย็นสบาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:30:04
 
บ.ท้องฝาย หมู่ 1 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกบนยอด อากาศเย็นสบาย


ที่มา : นายศรีวรรณ แสงกาศ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS