กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาอม ม.5 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน มีแดดเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:03:12

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ :
บ.เขาอม ม.5 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

สภาพอากาศ : 
- เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. 
- เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน มีแดดเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายวิรัตน์ รอดฤทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS