กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 05:56:44
 
สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ :
บ.ทุ่งเงิน ม.5 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
สภาพอากาศ : 
- เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. 
- เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีฝนตกเล็กน้อย

ผู้ให้ข้อมูล : นายวีระชัย โกษา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS