กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สาคลี่ ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 07:10:34

บ.สาคลี่ ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นางพัชรา เพชรขุ้ม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS