กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซำหวายพัฒนา ม.16 ต.สัวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:53:28

บ.ซำหวายพัฒนา ม.16 ต.สัวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายอิ่ม พรมชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS