กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหินปูน ม.8 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 113 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:51:56
 
สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ :
บ.เขาหินปูน ม.8 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
สภาพอากาศ : 
- เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 113 มม. 
- เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นางวันเพ็ญ ชิตสันเทีย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS