กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_ช่วงเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณภูมิ 24 องศา

วันที่ 9 พ.ย. 2561 09:18:39
 
บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_ช่วงเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น อุณภูมิ 24 องศา

ที่มา : นายสุนทร สายตรง
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS