กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนป่า ม.20 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.

วันที่ 9 พ.ย. 2561 08:44:48

บ.สวนป่า ม.20 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน นายบุญชู โชติพรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS