กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สาคี่ ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม.

วันที่ 9 พ.ย. 2561 09:37:32
 
บ.สาคี่ ม.10 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 8 มม.

ที่มา : นางชูศรี คีรีรักษ์
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS