กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พุบอน ม.8 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม.

วันที่ 9 พ.ย. 2561 08:20:00

บ.พุบอน ม.8 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องมาจากเมื่อคืน นายอัครพนธ์ พุ่มโลก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS