กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โรงเหล็ก ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.

วันที่ 9 พ.ย. 2561 09:42:14
 
บ.โรงเหล็ก ม.1 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.

ที่มา : นายโชคดี รัตนา
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS