กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

วันที่ 9 พ.ย. 2561 09:46:25
 
บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

ที่มา : นายขันติชาติ องอาจ
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS