กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สามแยกอินทรีย์ทอง ม.9 ต.คลองนา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 115 มม.

วันที่ 9 พ.ย. 2561 09:50:01
 
บ.สามแยกอินทรีย์ทอง ม.9 ต.คลองนา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 115 มม.

ที่มา : นายวันชัย ปัจฉิม
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS