กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อังควาย ม.4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 12 พ.ย. 2561 18:53:11

บ.อังควาย ม.4 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มา : นายสงวน ขัดสี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS