กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม.

วันที่ 14 พ.ย. 2561 17:50:53

บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 5 มม. ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย นายศุภศักดิ์ สมทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS